Nokia 5228 - Bloqueo remoto

background image

Bloqueo remoto

Para evitar o uso non autorizado do seu dispositivo, pode bloquealo de xeito remoto

xunto coa tarxeta de memoria por medio dunha mensaxe de texto. Deberá definir

a mensaxe de texto e enviala ao teléfono para bloquealo. Para desbloquear o

dispositivo, necesitará o código de bloqueo.
Para habilitar o bloqueo remoto e definir a mensaxe de texto, seleccione Menú >

Axustes e Teléfono > Xestión teléfono > Seguridade > Teléfono e tarxeta

SIM > Bloqueo teléfono remoto > Activado. Puntee no campo de entrada de

texto para inserir o contido da mensaxe de texto (entre 5 e 20 caracteres), seleccione

e comprobe a mensaxe. Introduza o código de bloqueo.