Nokia 5228 - Snimanje fotografija

background image

Snimanje fotografija

Pri snimanju fotografija imajte na umu sljedeće:
● Služite se objema rukama kako se fotoaparat ne bi pomicao.
● Kvaliteta digitalno zumirane fotografije niža je od kvalitete fotografije koja nije

zumirana.

● Fotoaparat prelazi u način štednje baterije ako otprilike jednu minutu nema

nikakvih radnji. Da biste nastavili snimanje slika, odaberite Nastavi.

Pri snimanju fotografija učinite sljedeće:
1. Da biste se prebacili s načina videozapisa na način fotografije, odaberite >

.

2. Za snimanje fotografije pritisnite tipku za snimanje. Dok fotografija nije

pohranjena te dok se konačna fotografija ne prikaže na zaslonu, ne pomičite

uređaj.

Da biste povećali ili smanjili prilikom snimanja slike, upotrijebite kliznik zuma.
Ako fotoaparat želite ostaviti otvorenim u pozadini i rabiti druge programe,

pritisnite tipku izbornika. Za povratak na fotoaparat pritisnite i držite tipku za

snimanje.