Nokia 5228 - Prikazivanje fotografija i videozapisa

background image

Prikazivanje fotografija i videozapisa

Odaberite Izbornik > Galerija i Slike i video.
Slike, videoisječci i mape poredani su prema datumu i vremenu. Da biste

pregledavali datoteke, povlačite prema gore ili dolje.
Da biste otvorili datoteku, odaberite je s popisa. Tijekom pregledavanja fotografije,

za prikaz sljedeće ili prethodne fotografije prijeđite preko slike ulijevo ili udesno.

Da biste fotografiju zumirali, uporabite tipku za glasnoću na uređaju.
Odaberite Opcije i nešto od sljedećega:
Uredi — Uređivanje videoisječka ili fotografije.

Koristi datoteku — Za uporabu fotografije kao pozadine na početnom zaslonu

odaberite Postavi za pozadinu.
Za postavljanje fotografije kao općenite slike poziva odaberite Post. kao sliku

kontak..
Za postavljanje fotografije kao slike poziva za kontakt odaberite Dodaj kontaktu

Galerija

© 2010 Nokia. Sva prava pridržana.

78

background image

Da biste postavili videoisječak kao melodiju zvona, odaberite Postavi za mel.

zvona.
Da biste pridružili videoisječak kao melodiju zvona, odaberite Dodijeli

kontaktu.

Alatna traka pomaže vam da odaberete funkcije koje često rabite s fotografijama,

videoisječcima i mapama.
Na alatnoj traci odaberite nešto od sljedećega:

Pošalji — Pošaljite odabranu fotografiju ili videoisječak.

Uredi — Uredite odabranu fotografiju ili videoisječak.

Izbriši — Izbrišite odabranu fotografiju ili videoisječak.