Nokia 5228 - Postavke podcastinga

background image

Postavke podcastinga

Da biste otvorili Nokia Podcasting, odaberite Izbornik > Glazba > Podcasting.
Prije uporabe programa Nokia Podcasting odredite svoju vezu i postavke

preuzimanja.

Glazba

© 2010 Nokia. Sva prava pridržana.

68

background image

Prije uporabe ostalih načina povezivanja kod svojeg davatelja usluga provjerite

uvjete i naknade za načine povezivanja. Ne primjer, plan prijenosa podataka bez

ograničenja u prometu omogućuje prijenos velikih količina podataka uz određenu

mjesečnu naknadu.

Postavke veze

Za uređivanje postavki veze odaberite Opcije > Postavke > Spajanje, a zatim

nešto od sljedećeg:
Zadana pristupna točka — Odaberite pristupnu točku kako biste odredili vaše

povezivanje na Internet.

URL usluge pretrage — Odredite URL usluge pretraživanja podkasta koja će se

koristiti kod pretraživanja.

Postavke za preuzimanje

Za uređivanje postavki preuzimanja odaberite Opcije > Postavke > Preuzmi, a

zatim nešto od sljedećeg:
Spremi na — Odredite lokaciju na koju želite spremiti svoje podcaste.

Interval ažuriranja — Odredite učestalost ažuriranja podcasta.

Sljed. datum ažuriranja — Odredite datum sljedećeg automatskog ažuriranja.

Sljed. vrijeme ažurir. — Odredite vrijeme sljedećeg automatskog ažuriranja.

Automatsko ažuriranje je moguće samo ako je određena zadana pristupna točka

i pokrenut je Nokia Podcasting. Ako Nokia Podcasting nije pokrenut, automatsko

ažuriranje nije aktivirano.

Ograničenje preuz. (%) — Odredite postotak veličine memorije koji se rabi za

preuzimanje podkasta.

U slučaju prekoračenja — Odredite što učiniti ako preuzimanje premašuje

granicu preuzimanja.

Konfiguriranje programa na automatsko preuzimanje podcastova može uključivati

prijenos velikih količina podataka kroz mrežu davatelja usluga. Za informacije o

cijenama prijenosa obratite se svojem davatelju usluga.
Za vraćanje zadanih postavki u prikazu postavki odaberite Opcije > Vrati

zadano.

Glazba

© 2010 Nokia. Sva prava pridržana.

69