Nokia 5228 - Održavanje uređaja

background image

Održavanje uređaja

Vaš je uređaj proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. Poklonite mu stoga svu

pažnju koju zaslužuje. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena

jamstva.
● Uređaj mora uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji

svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj

smoči, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se potpuno osuši prije nego vratite

bateriju.

● Ne koristite i ne držite uređaj na prašnjavim i onečišćenim mjestima. Na taj se

način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente.

● Ne izlažite uređaj visokim ili niskim temperaturama. One mogu prouzročiti

smanjenje vijeka trajanja elektroničkih komponenti, oštećenje baterije te

deformiranje, pa čak i taljenje određenih plastičnih dijelova. Prilikom vraćanja

na uobičajenu temperaturu unutar uređaja može doći do stvaranja vlage koja

može oštetiti elektroničke sklopove u uređaju.

● Ne pokušavajte otvarati uređaj na bilo kakav način osim onako kako je opisano

u ovom priručniku.

● Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Nepažljivim

rukovanjem možete oštetiti elektroničke sklopove i fine mehaničke dijelove.

● Za čišćenje uređaja ne koristite jaka kemijska sredstva, otapala i jake

deterdžente. Za čišćenje površine uređaja upotrebljavajte samo mekanu, čistu i

suhu krpu.

● Ne bojite uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan

rad.

● Koristite samo dobivenu odnosno odobrenu zamjensku antenu. Neodobrene

antene, prepravci i dodaci mogu oštetiti uređaj te prouzročiti kršenje propisa

koji se odnose na radiouređaje.

● Punjače koristite u zatvorenom prostoru.
● Stvorite pričuvnu kopiju svih podataka koje želite zadržati, primjerice kontakata

ili kalendarskih bilješki.

Informacije o proizvodu i sigurnosne informacije

© 2010 Nokia. Sva prava pridržana.

123

background image

● Da biste bili sigurni da će uređaj raditi optimalno, povremeno biste ga trebali

vratiti u početno stanje tako da ga isključite i uklonite bateriju.

Navedene preporuke odnose se kako na uređaj, tako i na bateriju, punjač i dodatnu

opremu.