Nokia 5228 - Recikliranje

background image

Recikliranje

Svoje iskorištene elektroničke uređaje, baterije i ambalažu uvijek odložite u za to

predviđena odlagališta. Na taj način potpomažete sprječavanje nekontroliranog

odlaganja otpada i promovirate recikliranje materijala. Informacije o zaštiti okoliša

vezane uz proizvod te načinu recikliranja Nokia proizvoda potražite na adresi

www.nokia.com/werecycle ili pomoću mobilnog uređaja na nokia.mobi/

werecycle.