Nokia 5228 - Pregledavanje web stranica

background image

Pregledavanje web stranica

Odaberite Izbornik > Internet > Web.
Otvaranje web-mjesta — Odaberite traku web-adrese, unesite web-adresu i

odaberite .

Savjet: Da biste pretraživali internet, odaberite traku web-adrese, unesite

riječ za pretraživanje i odaberite vezu ispod trake web-adrese.

Zumiranje — Dvaput dodirnite zaslon.
Priručna memorija je memorijska lokacija koja se koristi za privremeno spremanje

podataka. Ispraznite priručnu memoriju nakon svakog pristupa ili pokušaja

pristupa povjerljivim informacijama za koje je potrebna lozinka. Podaci ili usluge

kojima ste pristupili spremaju se u priručnu memoriju.
Pražnjenje priručne memorije — Odaberite > > Privatnost > Izbriši

privatne podatke > Priručna memorija.