Nokia 5228 - Pisanje rukom

background image

Pisanje rukom

Načini unosa i jezici koje prepoznavanje rukopisa podržava razlikuju se od regije

do regije i možda nisu dostupni za sve jezike.

Pisanje teksta

© 2010 Nokia. Sva prava pridržana.

42

background image

Da biste aktivirali način rukopisa, odaberite

>

Rukopis.

U području za unos teksta pišite čitljive uspravne znakove te ostavljajte razmak

između svakog znaka.
Da biste uređaj naučili na svoj stil pisanja, odaberite > Učenje rukopisa. Ova

opcija nije dostupna za sve jezike.
Za unos slova i brojeva (zadani način) pišite riječi kao što biste ih normalno pisali.

Da biste odabrali brojčani način, odaberite . Da biste unijeli znakove koji nisu

latinični, odaberite odgovarajuću ikonu ako je dostupna.
Da biste unijeli posebne znakove, upišite ih kao i inače ili

odaberite i željeni znak.
Za brisanje znakova ili pomicanje pokazivača unatrag,

prijeđite prstom unatrag (pogledajte Sliku 1).
Da biste umetnuli razmak, prijeđite prstima unaprijed

(pogledajte Sliku 2).