Nokia 5228 - Ažuriranje softvera pomoću računala

background image

Ažuriranje softvera pomoću računala

Nokia Software Updater je program za računalo koji vam omogućuje ažuriranje

softvera vašeg uređaja. Da biste ažurirali softver uređaja, trebate kompatibilno

računalo, širokopojasnu internetsku vezu i kompatibilni USB podatkovni kabel za

spajanje uređaja na računalo.
Za više informacija i za preuzimanje programa Nokia Software Updater, idite na

www.nokia.com/softwareupdate.