Nokia 5228 - Primljene poruke

background image

Primljene poruke

Odaberite Izbornik > Poruke i Ulazni spremnik.
U mapi Ulazni spremnik označava nepročitanu tekstualnu poruku,

nepročitanu multimedijsku poruku, nepročitanu audio poruku, a podatke

primljene putem Bluetooth veze.
Kada primite poruku na početno se zaslonu prikazuju i 1 nova poruka. Za

otvaranje poruke odaberite Prikaži. Za otvaranje poruke u mapi Ulazni spremnik

odaberite poruku. Za odgovaranje na primljenu poruku odaberite Opcije >

Odgovori.