Nokia 5228 - Nadopune uređaja

background image

Nadopune uređaja

Odaberite Izbornik > Postavke i Telefon > Upravljanje telef. > Nadopune

uređ..
Preko ažuriranja uređaja možete se spojiti s poslužiteljem i primati konfiguracijske

postavke za svoj uređaj, stvarati nove poslužiteljske profile, pregledavati postojeće

verzije softvera i informacije o uređaju ili pregledavati i upravljati postojećim

poslužiteljskim profilima.
Od davatelja usluga i odjela tvrtke za informatiku možete primiti profile poslužitelja

i različite konfiguracijske postavke. Ove konfiguracijske postavke mogu uključivati

postavke veze i druge postavke koje rabe različiti programi na vašem uređaju.

Postavke

© 2010 Nokia. Sva prava pridržana.

109

background image

Za povezivanje na poslužitelj i primanje konfiguracijskih postavki za svoj uređaj

odaberite Opcije > Profili poslužitelja, profil i Opcije > Započni

konfiguriranje.
Za stvaranje novog profila poslužitelja odaberite Opcije > Profili poslužitelja >

Opcije > Novi profil poslužitelja.
Za brisanje profila poslužitelja odaberite profil i Opcije > Izbriši.