Nokia 5228 - O vašem uređaju

background image

O vašem uređaju

Bežični uređaj opisan u ovom priručniku odobren je za uporabu u mrežama GSM/

EDGE 850/900/1800/1900 MHz. Dodatne informacije o mrežama zatražite od svog

davatelja usluga.
Vaš uređaj podržava nekoliko načina povezivanja te, kao i računalo, može biti

izložen napadima virusa i drugim štetnim sadržajima. Budite oprezni pri otvaranju

poruka, prihvaćanju zahtjeva za povezivanjem, pregledavanju interneta i

preuzimanju sadržaja. Instalirajte i koristite usluge i programe isključivo iz sigurnih

izvora koji nude odgovarajuću sigurnost i zaštitu, kao npr. programe s oznakom

Symbian Signed ili one koji su prošli testiranje Java Verified™. Razmislite o instalaciji

protuvirusnog i drugog sigurnosnog softvera na svoj uređaj i priključeno računalo.
Na vaš su uređaj možda unaprijed instalirane oznake i veze na internetske stranice

treće strane koje vam mogu omogućivati pristup internetskim stranicama trećih

strana. Takve stranice nisu povezane s društvom Nokia te Nokia ne prihvaća nikakvu

odgovornost za te stranice niti ih preporučuje. Ako pristupate tim stranicama,

poduzmite odgovarajuće mjere opreza glede sigurnosti ili sadržaja.

Upozorenje: Uređaj mora biti uključen da biste koristili njegove funkcije,

osim funkcije budilice. Ne uključujte uređaj ondje gdje uporaba bežičnih uređaja

može prouzročiti smetnje ili opasnost.
Prilikom uporabe ovog uređaja poštujte sve propise i lokalne običaje te privatnost

i zakonska prava drugih osoba, uključujući autorska prava. Neke slike, glazbu i drugi

sadržaj možda neće biti moguće kopirati, mijenjati ili premještati jer su kao

autorska djela posebno zaštićeni.
Napravite pričuvne kopije ili vodite pisanu evidenciju o svim važnim podacima

pohranjenim u vašem uređaju.
Pri povezivanju s bilo kojim drugim uređajem u priručniku tog uređaja proučite

detaljne sigurnosne upute. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode.
Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od slika na zaslonu uređaja.
Ostale važne informacije o uređaju potražite u korisničkom priručniku.

Sigurnost

© 2010 Nokia. Sva prava pridržana.

8