Nokia 5228 - Način rada s udaljenom SIM karticom

background image

Način rada s udaljenom SIM karticom

Odaberite Izbornik > Postavke i Povezivanje > Bluetooth.
Prije nego što se način rada s udaljenom SIM karticom može aktivirati dva uređaja

moraju biti uparena, a uparivanje se moralo pokrenuti s drugog uređaja. Pri

Veze

© 2010 Nokia. Sva prava pridržana.

93

background image

uparivanju uporabite zaporku od 16 znamenki te drugi uređaj postavite kao

ovlašteni.
Za uporabu načina rada s udaljenom SIM karticom s kompatibilnom opremom za

automobil aktivirajte Bluetooth vezu pa omogućite način rada s udaljenom SIM

karticom sa svojim uređajem. S drugog uređaja uključite način rada s udaljenom

SIM karticom.
Kada je način rada s udaljenom SIM karticom uključen na početnom se zaslonu vašeg

uređaja prikazuje Rad s udaljenom SIM kart.. Veza s bežičnom mrežom je

isključena, što pokazuje u području indikatora jačine signala, a vi ne možete

rabiti usluge SIM kartice iil značajke koje zahtijevaju pokrivenost mrežom.
Kada je bežični uređaj u načinu rada s udaljenom SIM karticom, za upućivanje ili

primanje poziva možete rabiti samo kompatibilnu priključenu dodatnu opremu,

kao što je oprema za automobil. Dok je u ovom načinu rada, s uređaja ne možete

upućivati pozive, osim na brojeve hitnih službi uprogramirane u uređaj. Za

upućivanje poziva s uređaja morate izaći iz načina rada s udaljenom SIM karticom.

Ako je uređaj zaključan, unesite kôd za otključavanje da biste ga otključali.
Za napuštanje načina rada s udaljenom SIM karticom pritisnite tipku za uključivanje

i odaberite Izlaz iz rada s udalj. SIM.