Nokia 5228 - Pristupne točke za paketni prijenos

background image

Pristupne točke za paketni prijenos

Odaberite Izbornik > Postavke i Povezivanje > Odredišta > Pristupna

točka, a zatim pratite upute na zaslonu.
Da biste uredili pristupnu točku paketne podatkovne veze, odaberite pristupnu

točku označenu s

.

Slijedite upute koje ste dobili od svog davatelja usluga.
Odaberite između sljedećeg:

Veze

© 2010 Nokia. Sva prava pridržana.

87

background image

Naziv pristupne točke — Naziv pristupne točke dobit ćete od svojeg davatelja

usluga.

Korisničko ime — Za uspostavu podatkovne veze katkad je potrebno korisničko

ime, koje obično dobivate od davatelja usluga.

Zatraži zaporku — Ako morate upisati lozinku pri svakom spajanju na

poslužitelj ili ako ne želite spremiti lozinku u uređaj, odaberite Da.

Zaporka — Za uspostavljanje podatkovne veze možda će vam trebati lozinka

koju obično dobivate od davatelja usluga.

Ovjera — Odaberite Sigurna da biste svoju lozinku uvijek slali u šifriranom

obliku ili Uobičajena da biste svoju lozinku slali u šifriranom obliku kad god je

to moguće.

Početna stranica — Ovisno o pristupnoj točki koju postavljate, upišite web-

adresu ili adresu središta za razmjenu multimedijskih poruka.

Koristi pristupnu točku — Ako želite da vas uređaj traži potvrdu prije

povezivanja uporabom stvorene pristupne točke odaberite Nakon potvrde ili

Automatski ako želite da se uređaj automatski povezuje na odredište uporabom

te pristupne točke.

Odaberite Opcije > Napredne postavke, a zatim između sljedećeg:
Vrsta mreže — Odaberite vrstu internetskog protokola za prijenos podataka na

i s uređaja. Ostale postavke ovise o odabranoj vrsti mreže.

IP adresa telefona (samo za IPV4) — Upišite IP adresu svog uređaja.

DNS adrese — Ako to zahtijeva vaš davatelj usluga, unesite IP adrese primarnih

i sekundarnih DNS poslužitelja. Da biste dobili ove adrese, obratite se davatelju

usluge.

Adresa proxy poslužitelja — Unesite adresu proxy poslužitelja.

Broj proxy ulaza — Upišite broj ulaza proxy poslužitelja.