Nokia 5228 - A memóriakártya behelyezése

background image

A memóriakártya behelyezése

Ehhez a készülékhez kizárólag Nokia által jóváhagyott, kompatibilis microSD- és

microSDHC-kártyák használjunk. A Nokia az elfogadott ipari szabványokat használja

a memóriakártyák esetében, de lehet, hogy bizonyos márkájú kártyák nem teljesen

kompatibilisek ezzel a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a

Használatbavétel

© 2010 Nokia. Minden jog fenntartva.

16

background image

kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok

megsérülhetnek.
1. Nyissuk fel a memóriakártya nyílását védő fedelet.
2. Helyezzük be a kompatibilis memóriakártyát a nyílásba. A kártya

érintkezőket tartalmazó felületének felfelé

kell néznie. Nyomjuk be a kártyát. Ha a

kártya a helyére került, kattanás hallható.

3. Zárjuk be a memóriakártya nyílását védő

fedelet. Ellenőrizzük, hogy a fedél

tökéletesen zárva van-e.

Használatbavétel

© 2010 Nokia. Minden jog fenntartva.

17