Nokia 5228 - Járművek

background image

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a motorgépjárművek nem helyesen

felszerelt vagy nem megfelelően földelt elektronikus rendszereire, például az

elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerekre, elektronikus blokkolásgátló

rendszerekre, elektronikus sebességvezérlő rendszerekre és légzsákrendszerekre.

További információkért lépjünk kapcsolatba a gépjármű vagy az adott berendezés

gyártójával.
Kizárólag szakképzett személyzet javíthatja a készüléket, és szerelheti a készüléket

járműbe. A hibás telepítés vagy beszerelés veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a

garanciát. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli

készülék megfelelően fel van szerelve, és megfelelően működik. Ne tároljon vagy

szállítson éghető folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagot ugyanabban a

tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatók. Ne

feledjük, hogy a légzsákok nagy erővel nyílnak ki. Ne helyezzük a készüléket vagy

a tartozékokat a légzsák tágulási terébe.

Termékadatok és biztonsági tudnivalók

© 2010 Nokia. Minden jog fenntartva.

134

background image

A repülőgépre történő beszállás előtt kapcsoljuk ki a készüléket. A vezeték nélküli

készülékek repülőgépen történő használata veszélyes lehet a repülőgép

vezérlésére, és törvénybe ütköző lehet.