Nokia 5228 - Nokia 5228 Пайдаланушы нұсқаулығы

background image

Nokia 5228 Пайдаланушы

нұсқаулығы

6.0-басылым

background image

СӘЙКЕСТІК МӘЛІМДЕМЕСІ

Осымен, NOKIA CORPORATION осы RM-625 өнім 1999/5/EC директивасының
негізгі талаптарына және басқа да қатысты жайттарына сәйкес екендігін
мәлімдейді. Сәйкестік жөніндегі көшірмені http://www.nokia.com/phones/

declaration_of_conformity/ сайтынан таба аласыз.
© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.
Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care және Ovi — Nokia корпорациясының сауда белгілері немесе
тіркелген сауда белгілері. Nokia tune Nokia Corporation-ның дыбыстық белгісі болып табылады. Бұл
құжатта басқа да өнімдер және компания атаулары олардың тиісті меншік сауда белгілері немесе сауда
атаулары болуы мүмкін.
Бұл құжат мазмұнының бір бөлігін немесе барлығын Nokia корпорациясының алдын ала жазбаша
рұқсатынсыз қандай да бір жолмен қайта дайындауға, үшінші тарапқа беруге, таратуға немесе сақтауға
тыйым салынады. Nokia корпорациясы үздіксіз дамыту саясатын ұстанады. Nokia корпорациясы осы
құжатта сипатталған өнімдердің кез келгенін алдын ала ескертусіз өзгертуге және жетілдіруге құқылы.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian

and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Ескеріңіз: Тек бір ғана MРЕG-4 мәтіні. *Бұл өнім MРЕG-4 visual Patent Portfolio License бойынша (і) жеке
және коммерциялық емес қызметпен айналысатын тұтынушы MРЕG-4 Visual Standard сәйкес кодталған
ақпаратқа байланысты жеке және коммерциялық емес мақсатта пайдалануға (іі) лицензиялы бейне
қызмет ұсынушысы ұсынған MРЕG-4 бейнесін пайдалану үшін лицензияландырылған. Кез-келген басқа
жолмен пайдалану үшін тікелей және жанама түрде ешбір лицензия берілмейді. Жарнамалық, ішкі және
коммерциялық байланыстарды қоса алғанда, қосымша ақпаратты MРЕG LA, LLC компаниясынан алуға
болады. http://www.mpegla.com сайтын қараңыз.
ЗАҢ БОЙЫНША NOKIА НЕМЕСЕ ОНЫҢ РҰҚСАТ БЕРУШІЛЕРІ ҚАНДАЙ ДА БІР ЖАҒДАЙ БОЛМАСЫН
МӘЛІМЕТТЕР ЖОЙЫЛУЫНА НЕМЕСЕ ШЫҒЫНДАРҒА, КЕЗ КЕЛГЕН АРНАЙЫ, ҚОСЫМША, СОҢҒЫ
НЕМЕСЕ ЖАНАМА ЖАСАЛЫНҒАН ЗАҚЫМДАРҒА ЖАУАП БЕРМЕЙДІ.
БҰЛ ҚҰЖАТТЫҢ МАЗМҰНЫ "СОЛ КҮЙІНДЕ" ҚҰРЫЛҒАН. ЗАҢ БОЙЫНША, КЕПІЛДЕМЕНІҢ КЕЗ
КЕЛГЕН ТҮРІ ШҰҒЫЛ НЕМЕСЕ НЕГІЗДЕЛГЕН, БІРАҚ ШЕКТЕЛМЕГЕН ТАУАР ЖАРАМДЫЛЫҒЫНЫҢ

background image

КЕПІЛДЕМЕЛЕРІ ЖӘНЕ БЕЛГІЛІ БІР МАҚСАТҚА БАҒЫТТАЛҒАН ҚАБІЛЕТ ДӘЛДІЛІК, СЕНІМДІЛІК
НЕМЕСЕ ОСЫ ҚҰЖАТТЫҢ МАЗМҰНЫМЕН ТЫҒЫЗ БАЙЛАНЫСТА ЖАСАЛҒАН. NOKIA
КОМПАНИЯСЫ ОСЫ ҚҰЖАТТЫ EШБІР АЛДЫН АЛА ЕСКЕРТУСІЗ ҚАРАП ШЫҒУҒА НЕМЕСЕ БҰДАН
БАС ТАРТУҒА ҚҰҚЫЛЫ.
Қолданыстағы заңмен рұқсат етілген жағдайда, құрылғының бағдарламалық құралын жөндеуге тыйым
салынады. Осы қолданылатын нұсқаулық Nokiа рұқсаттама берушілерінің Nokiа өкілеттіктерін,
кепілдемелерін, нұқсандарын және пассивтерін шектейтін шектеуліктен тұрады.
Белгілі өнімдерге және сұранымдарға, қызметтерге қол жеткізу аймақтарға байланысты әр түрлі
болады. Толық мәліметтер мен тіл опцияларының бар-жоғын Nokiа дилерінен сұрап алыңыз.
Экспорттық бақылау. Бұл құрылғы АҚШ және басқа елдерден заңдар мен реттеушілерді экспорттайтын,
сату тауарларын, технологияны немесе бағдарламаны қамтамасыз ететін пәннен тұрады. Заңды
орындамай ауытқуға тыйым салынған.
FCC/КАНАДА ӨНЕРКӘСІПТІК ЕСКЕРТПЕСІ
Сіздің құрылғыңыз теледидар немесе радио кедергілерін тудыруы мүмкін (мысалы, телефонды
қабылдаушыға тым жақын пайдалану барысында). Осындай кедергілер болғанда, FCC немесе Канада
өнеркәсіп ережелері сіздің телефонды қолдануды тоқтатуыңызды сұрайды. Егер сізге қолдау керек
болса, тұрғылықты жеріңіздегі қызмет орталығымен байланысыңыз. Бұл құрылғы FCC 15 бөліміне
сәйкес. Жұмыс жүйесі келесі екі жағдайдың нысаны болып табылады: (1) бұл құрылғылар зиянды
кедергілер тудыруы мүмкін емес және (2) бұл құрылғы қабылданған кедергілерді немесе жағымсыз
жұмыс жүйесін туғызатын кедергілерді тудыруы мүмкін. Nokiа кез келген өзгерістердің немесе
модификациялардың тұтынушылардың жабдықты қолдануына нұқсан келтіретінін анығымен
дәлелдемеген.
Кейбір жұмыс жүйелері мен мүмкіндіктер SIM-картаға және/немесе желіге байланысты, MMS-ке
байланысты немесе құрылғылардың үйлесімділігіне және қолданылатын мазмұн форматтарына
байланысты. Кейбір қызметтерге бөлек ақша төленеді.
Сіздің құрылғыңызда үшінші жақ тораптарына (алдын ала орнатылған) бетбелгілер мен сілтемелер
болады. Сондай-ақ, құрылғыңыз арқылы басқа да үшінші жақ тораптарына қатынас құруыңыз мүмкін.
Үшінші жақ тораптарына Nokia-ның еш қатысы жоқ және Nokia олар үшін жауапкершілікті өзіне алмайды
және қабылдамайды. Егер сіз осындай тораптарға қатынас құратын болсаңыз, мазмұн мен қауіпсіздік
шараларын ескергеніңіз жөн.
/6.0-басылым KK