Nokia 5228 - Батареяның қызмет ету уақытын ұзарту

background image

Батареяның қызмет ету уақытын ұзарту

Құрылғыдағы көптеген мүмкіндіктер қуаттың тұтынылуын көбейтіп,

батареяның қызмет ету уақытын қысқартады. Батареяның қуатын үнемдеу

үшін, мынаны есте сақтаңыз:

Анықтама іздеу

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

12

background image

● Bluetooth қосылым мүмкіндігін қолданатын мүмкіндіктер немесе осы

мүмкіндіктерді басқа мүмкіндіктерді пайдалану кезінде өңде іске қосып қою,

батарея қуатын көбірек жейді. Керек емес кезде Bluetooth қосылым

мүмкіндігін ажыратыңыз.

● Егер Пакетное подключ. > Когда доступно тармағын қосылым

параметрлерінен таңдаған болсаңыз және GPRS қосылымы болмаса,

құрылғы GPRS қосылымын орнатуға мерзімді түрде әрекет етеді.

Құрылғының жұмыс істеу уақытын ұзарту үшін, Пакетное подключ. > По

требованию опциясын таңдаңыз.

● Өз аймағыңызда ұялы желінің сигналы жететін ауқым әр түрлі болса,

құрылғы қол жетімді желіні қайта-қайта іздейді. Бұл батареяның қуат

тұтынуын көбейтеді.

● Дисплейдің артқы шамы батареяның қуат тұтынуын көбейтеді. Дисплей

параметрлерінде дисплей жарықтығын реттеуге және артқы жарық

өшірілгеннен кейінгі күту мерзімін өзгертуге болады. Меню > Параметры

және Телефон > Дисплей > Яркость немесе Тайм-аут подсветки

тармақтарын таңдаңыз.

● Бағдарламаларды өңде қосулы қалдырып қою, батарея қуат тұтынуын

көбейтеді. Пайдаланылмайтын қолданбаларға кіру үшін, мәзір пернесін

басып тұрыңыз және қолданбаны таңдаңыз.