Nokia 5228 - Бос жад

background image

Бос жад

Әр түрлі деректер түрлеріне қанша бос орын бар екенін қарау үшін Меню >

Приложен. > Офис > Дисп. файл. тармағын таңдаңыз.
Құрылғының көптеген мүмкіндіктері деректерді сақтауға жад пайдаланады.

Құрылғы, егер жад басқа жад орындарында төмен болса, ескертеді.
Жадты босату үшін деректерді үйлесімді жад картасына (егер бар болса)

немесе үйлесімді компьютерге тасымалдаңыз.
Енді қажет емес деректерді жою үшін «Файл» реттеушісін пайдаланыңыз

немесе тиісті қондырманы ашыңыз. Келесіні жоюға болады:

Анықтама іздеу

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

13

background image

● «Хабарлар» қалталарындағы хабарларды және пошта жәшігінде алынған

электрондық пошта хабарларын

● Сақталған веб-беттерді
● Контакт мәліметтерін
● Күнтізбе жазбаларын
● «Бағдарлама» реттеушісіндегі қажет емес бағдарламаларды
● Орнатқан бағдарламалардың орнату файлдарын (.sis немесе .sisx).

Орнату файлдарын үйлесімді компьютерге тасымалдаңыз.

● «Галлерея» жолағындағы суреттер мен бейне клиптерді. Файлдардың

сақтық көшірмесін үйлесімді компьютерге сақтаңыз.