Nokia 5228 - Қолдау

background image

Қолдау

Өнімді пайдалану туралы қосымша ақпарат алу немесе құрылғымен жұмыс

жасау жолдарын көру үшін, www.nokia.com/support веб-торабындағы қолдау

көрсету беттерін, жергілікті Nokia веб-торабын, www.nokia.mobi/support веб-

торабын (ұялы құрылғы арқылы), құрылғыдағы Анықтама қолданбасын

немесе пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.
Егер бұл мәселені шешпесе, төмендегілердің біреуін орындаңыз:

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

10

background image

● Құрылғыны қайта іске қосыңыз: құрылғыны өшіріп, батареяны шығарыңыз.

Бір минуттай уақыт өткен соң, батареяны салып, құрылғыны қосыңыз.

● Пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілгендей зауыттық параметрлерді

қалпына келтіріңіз. Қалпына келтірілгенде құжаттар мен файлдар

жойылады, сондықтан алдымен деректердің сақтық көшірмесін жасап

алыңыз.

● Жақсы жұмыс атқаруы және жаңа мүмкіндіктерді алу үшін, пайдаланушы

нұсқаулығында айтылғандай құрылғыңыздағы бағдарламалық құралды

уақытылы жаңартып тұрыңыз.

Егер мәселе шешілмей қалса, жөндету үшін, Nokia компаниясына

хабарласыңыз. Мына веб-тораптарды қараңыз: www.nokia.com/repair.

Құрылғыны жөндетуге жібермес бұрын, әрқашан құрылғыдағы деректердің

сақтық көшірмесін жасап алыңыз.