Nokia 5228 - Құрылғыдағы анықтама

background image

Құрылғыдағы анықтама

Құрылғы ішінде құрылғыдағы бағдарламаларды пайдалануға көмектесетін

нұқсаулар бар.
Анықтамалық мәтінді басты мәзірден ашу үшін Меню > Справка тармағын

және нұсқауларды оқығыңыз келетін бағдарламаны таңдаңыз.
Бағдарлама ашық кезінде ағымдағы көрініске арналған анықтамалық мәтінге

қол жеткізу үшін, Функции > Справка параметрлерін таңдаңыз.
Нұсқауларды оқығанда анықтамалық мәтіннің өлшемін өзгерту үшін,

Функции > Уменьш. разм. шрифта немесе Увелич. размер шрифта

параметрін таңдаңыз.
Қатысты тақырыптарға сілтемелерді анықтамалық мәтіннің соңынан табуға

болады. Бөлектелген сөзді таңдасаңыз, қысқаша түсініктеме көрсетіледі.

Анықтамалық мәтіндер келесі индикаторларды пайдаланады: Қатысты

анықтама тақырыбына байланыс орнату. Талқыланып отырған

бағдарламаға байланыс орнату.
Нұсқауларды оқу кезінде анықтамалық мәтіндер мен қосалқы күйде ашық

тұрған бағдарлама арасында ауысу үшін Функции > Открытые прилож.

параметрін және қалаған бағдарламаны таңдаңыз.