Nokia 5228 - Белсенді деректер байланыстары

background image

Белсенді деректер байланыстары

Меню > Параметры және Связь > Дисп. подключ. тармақтарын таңдаңыз.
Белсенді деректер байланыстары көрінісінде ашық деректер байланыстарын

көруге болады:

дерек беру сеантары

пакеттік деректер байланыстары

Байланысты аяқтау үшін, Функции > Разъединить опциясын таңдаңыз.

Байланыс

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

93

background image

Барлық ашық байланыстарды аяқтау үшін, Функции > Разъединить все

тармағын таңдаңыз.
Байланыс туралы мәліметтерді көру үшін, Функции > Информация тармағын

таңдаңыз.