Nokia 5228 - Жаңа кіру нүктесін жасау

background image

Жаңа кіру нүктесін жасау

Меню > Параметры және Связь > Пункты назнач. тармағын таңдаңыз.
Кіру нүктесінің параметрлерін қызмет провайдері жіберген мәтіндік хабар

түрінде алуыңыз мүмкін. Кейбір немесе барлық кіру нүктелерін қызмет

провайдері алдын ала орнатқан болуы мүмкін, онда параметрлерді өзгерту,

жасау, өңдеу немесе жою мүмкін болмайды.
Кіру нүктесі топтарының біреуін ашқанда ( , , ), мына кіру нүктелерінің

түрлерін көресіз:

қорғалған кіру нүктесін білдіреді

пакеттік деректердің кіру нүктесін білдіреді

Жаңа кіру нүктесін жасау үшін, Точка доступа опциясын таңдаңыз. Құрылғы

қосылуға болатын байланыстар бар ма екенін тексеруді сұрайды. Іздеуден

кейін бар байланыстар көрсетіледі, оларды кіру нүктесі арқылы ортақ

пайдалануға болады. Бұл қадамды елемей өтсеңіз, байланысу тәсілін таңдау

және қажетті параметрлерді анықтау сұранысы жасалады.
Кіру нүктесінің параметрлерін өзгерту үшін, кіру нүктесі топтарының біреуін

ашып, кіру нүктесінің біреуін таңдаңыз. Қызмет провайдері берген

нұсқауларды орындаңыз.
● Имя подключения — Байланыстың атын енгізіңіз.

● Канал данных — Деректер байланысының түрін таңдаңыз.
Таңдалған деректер байланысына қарай тек белгілі бір параметр жолдарын

пайдалану мүмкін болады. Необходимо задать немесе қызыл * белгісімен

белгіленген барлық жолдарды толтырыңыз. Провайдеріңіз басқаша нұсқау

бермеген болса, басқа жолдарды бос қалдыруға болады.
Деректер байланысын пайдалану үшін, провайдеріңіз осы мүмкіндікті

қолдауы керек және қажет болса оны SIM картаңыз үшін іске қосуы керек.

Байланыс

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

91