Nokia 5228 - Қадамдастыру

background image

Қадамдастыру

Меню > Параметры және Связь > Прдч данных > Синхронизация тармағын

таңдаңыз.
Қадамдастыру қолданбасы жазбаларды, күнтізбеге енгізілген ақпаратты,

мәтіндік және мультимедиалық хабарларды, браузер бетбелгілерін немесе

контактілерді үйлесімді компьютерде немесе Интернетте әртүрлі үйлесімді

қолданбалар көмегімен қадамдастыруға мүмкіндік береді.
Қадамдастыру параметрлерін арнайы хабар түрінде қызмет провайдерінен

алуға болады.
Қадамдастыру профилінде қадамдастыру үшін қажет параметрлер

қамтылады.
Қолданбаны ашқанда, әдепкі немесе алдында қолданылған қадамдастыру

профилі көрсетіледі. Профильді өзгерту үшін, қадамдастыру элементін түртіп

профильге қосыңыз немесе одан шығарыңыз.
Қадамдастыру профильдерін реттеу үшін, Функции тармағын және қажет

опцияны таңдаңыз.
Деректерді қадамдастыру үшін, Функции > Синхронизировать тармағын

таңдаңыз. Қадамдастыруды аяғына жеткізбей тоқтату үшін, Отмена тармағын

таңдаңыз.

Байланыс

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

94