Nokia 5228 - Пакеттік деректер баптаулары

background image

Пакеттік деректер баптаулары

Меню > Параметры және Связь > Админ. парам. > Пакетн. данные

тармағын таңдаңыз.
Пакеттік деректер баптаулары пакеттік деректер қосылымын пайдаланатын

барлық кіру орындарына әсер етеді.
Мыналардың бірін таңдаңыз:
● Пакетное подключ. — Когда доступно опциясын таңдасаңыз және пакеттік

деректерді қолдайтын желіде болсаңыз, құрылғы пакеттік деректер

желісінде тіркеледі. Белсенді пакеттік деректер қосылымын бастау

(мысалы, электрондық поштаны жіберу және алу үшін) құрылғының

пакеттік деректер қосылымын қажет болғанда орнатуынан гөрі тезірек.

Пакеттік деректер аясы болмаса, құрылғы кезеңді түрде пакеттік деректер

қосылымын орнатуға әрекет жасайды. По требованию опциясын

таңдасаңыз, құрылғы қолданбаны іске қоссаңыз ғана немесе оны қажет

ететін әрекетті бастасаңыз ғана пакеттік деректер қосылымын

пайдаланады.

Байланыс

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

101

background image

● Точка доступа — Кіру орнының аты құрылғыны сыйысымды компьютерде

пакеттік деректер модемі ретінде пайдалану үшін қажет.