Nokia 5228 - Баптаулар

background image

Баптаулар

Меню > Параметры және Связь > Bluetooth опцияларын таңдаңыз.

Байланыс

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

95

background image

Қолданбаны бірінші рет ашқанда, құрылғыңыздың атауын анықтау сұралады.

Атауын кейн өзгерте аласыз.
Мыналардың бірін таңдаңыз:
● Bluetooth — Bluetooth байланысын қосыңыз немесе өшіріңіз.

● Доступность телефона — Құрылғыңызды сымсыз Bluetooth технологиясы

бар басқа құрылғылармен табу мүмкіндігін беру үшін, Доступен всем

опциясын таңдаңыз. Нәтижеде көріну мүмкіндігін көрсетілген күйден

жасырылған күйге орнатылатын уақытты орнату үшін, Период доступности

опциясын таңдаңыз. Құрылғыңызды басқа құрылғылардан жасыру үшін,

Скрыт опциясын таңдаңыз.

● Имя телефона — Сымсыз Bluetooth технологиясы бар басқа құрылғыларға

көрсетілетін құрылғы атауын өңдеңіз.

● Удалён. доступ SIM — Құрылғыңыздағы SIM картасын желіге қосылу

мақсатында пайдалану үшін, басқа құрылғыны қосыңыз немесе

ажыратыңыз, мысалы, үйлесімді автомобиль жинағы.