Nokia 5228 - Қауіпсіздік туралы кеңестер

background image

Қауіпсіздік туралы кеңестер

Меню > Параметры және Связь > Bluetooth опцияларын таңдаңыз.
Bluetooth қосылымын қолданбаған кезде, құрылғыңызды тауып, оған қосыла

алатын адамдарды басқару үшін, Bluetooth > Откл. немесе Доступность

телефона > Скрыт опциясын таңдаңыз. Bluetooth қосылымын өшіру

құрылғының басқа функцияларына әсер етпейді.
Белгісіз құрылғымен қосылмаңыз немесе қосылу сұрауын қабылдамаңыз.

Бұл құрылғыңызды қауіпті мазмұннан қорғап қалуға көмектеседі. Зиянды

бағдарламаны алдын алу үшін, құрылғымен жасырын режимде жұмыс істеу

қауіпсіз әдіс болып табылады.