Nokia 5228 - Қашықтағы SIM режимі

background image

Қашықтағы SIM режимі

Меню > Параметры және Связь > Bluetooth опцияларын таңдаңыз.
Қашықтағы SIM режимі іске қоспастан бұрын, екі құрылғы қосылуы тиіс және

қосылу әрекеті басқа құрылғыдан басталуы керек. Қосылған кезде, 16 санды

құпия сөз кодын қолданып, басқа құрылғыны рұқсат етілген деп орнатыңыз.
Қашықтағы SIM режимін үйлесімді автомобиль жинағымен бірге пайдалану

үшін, Bluetooth қосылымын іске қосып, қашықтағы SIM режимін

құрылғыңызбен бірге қолдануды қосыңыз. Қашықтағы SIM режимін басқа

құрылғыдан іске қосыңыз.
Құрылғыңыздағы қашықтағы SIM режимі қосылып тұрғанда, бастапқы

экранда Удалён. доступ SIM хабары көрсетіледі. Сымсыз желіге

қосылымының өшірулі екенін сигнал күші индикаторының аймағындағы

суреті көрсетеді, сонда ұялы байланыс желісін қажет ететін SIM картасының

қызметтері мен мүмкіндіктерін қолдана алмайсыз.

Байланыс

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

99

background image

Сымсыз құрылғы қашықтағы SIM режимінде болса, қоңырау шалу немесе

қабылдау үшін сәйкес жалғанған қосымша аспаптарды (автомобиль жинағы

сияқты) ғана қолдануға болады. Осы режимде болған кезде, сымсыз

құрылғыңызға орнатылған жедел жәрдем нөмірлерінен басқа ешбір нөмірге

қоңырау шалмайды. Құрылғыңыздан қоңырау шалу үшін, қашықтағы SIM

режимінен шығуыңыз қажет. Құрылғыңыз кілттенген болса, кілтін ашу үшін,

кілттеу кодын енгізіңіз.
Қашықтағы SIM режимінен шығу үшін, қуат пернесін басып, Выйти из

удалён. SIM опциясын таңдаңыз.