Nokia 5228 - Құрылғыларды қосу

background image

Құрылғыларды қосу

Меню > Параметры және Связь > Bluetooth опцияларын таңдаңыз.
Үйлесімді құрылғылармен қосу және қосылған құрылғыларды қарау үшін,

Сопряженные устр-ва қойындысын ашыңыз.
Қоспастан бұрын, өзіңіздің жеке рұқсат сөзін (1-ден 16 санға дейін) жасап, бір

кодты қолдану үшін құрылғының иесімен келісіп алыңыз. Пайдаланушы

интерфейсі жоқ құрылғыларда зауытта орнатылған рұқсат сөзі болады.

Рұқсат сөзі бір рет қана қолданылады.

Байланыс

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

97

background image

1. Құрылғымен жұптастыру үшін, Функции > Нов. сопр. устр-во опциясын

таңдаңыз. Қосылу ауқымындағы құрылғылар көрсетіледі.

2. Құрылғыны таңдап, рұқсат сөзін енгізіңіз. Бір рұқсат сөзі, сондай-ақ, басқа

құрылғыға енгізілуі тиіс.

3. Қосылудан кейін, кейбір аудио жабдықтары құрылғыңызға автоматты

түрде қосылады. Басқа жағдайда, жабдыққа қосылу үшін, Функции >

Подкл. аудиоустройство опциясын таңдаңыз.

Қосылған құрылғылар құрылғыны іздеу қызметінде суретімен көрсетіледі.
Құрылғыны рұқсат етілген немесе етілмеген деп орнату үшін, төмендегі

параметрлердің бірін таңдаңыз:
● Уст. как разреш. — Құрылғы мен рұқсат етілген құрылғы арасындағы

байланыстар хабарландырусыз жасалуы мүмкін. Рұқсат етілу немесе

қабылдану сізден бөлек сұралмайды. Бұл күйді тек өзіңіздің құрылғыңыз

үшін қолданыңыз, мысалы, үйлесімді шағын гарнитура не компьютер

немесе сенімді адамдардың құрылғылары. суреті рұқсат етілген

құрылғыларды қосылған құрылғылар көрінісінде көрсетеді.

● Уст. как запрещ. — Осы құрылғыдан алынатын байланыс сұрауы әр жолы

жеке қабылдануы керек.

Құрылғымен қосылуды болдырмау үшін, Функции > Удалить опциясын

таңдаңыз.
Барлық жұптасудан бас тарту үшін, Функции > Удалить все опциясын

таңдаңыз.