Nokia 5228 - Жазбалар жасау

background image

Жазбалар жасау

Меню > Приложен. > Офис > Заметки тармағын таңдаңыз. Жазбаны жазу

үшін Функции > Новая заметка тармағын таңдаңыз. Мәтінді енгізу үшін жазба

өрісін түртіп,

пәрменін таңдаңыз.

Алынған жай мәтіндік файлдарды (.txt файл пішімі) Жазбалар ішінде сақтауға

болады.