Nokia 5228 - Жазу құралы

background image

Жазу құралы

Меню > Музыка > Диктофон тармағын таңдаңыз.
Жазу құралы қолданбасының көмегімен дыбыс ескертулерін және телефон

сөйлесулерін жазуға болады.
GPRS байланысы немесе мәлімет қоңырауы қызмет үстінде болған жағдайда

дауыс жазушыны қолданбаңыз.

Басқа қолданбалар

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

111

background image

Дыбыс клипін жазу үшін, пәрменін таңдаңыз.
Дыбыс клипін жазуды тоқтату үшін, пәрменін таңдаңыз.
Дыбыс клипін тыңдау үшін, пәрменін таңдаңыз.
Жазу сапасын немесе дыбыс клиптерін сақтайтын орынды таңдау үшін,

Функции > Параметры опциясын таңдаңыз.
Телефон сөйлесуін жазу үшін, жазу құралын дыбыстық қоңырау кезінде

ашыңыз және пәрменін таңдаңыз. Жазу кезінде екі жақ та тұрақты

аралықтарда үнді естиді.