Nokia 5228 - Конвертер

background image

Конвертер

Конвертер көмегімен өлшемдерді бір бірліктен басқасына ауыстыруға

болады.

Басқа қолданбалар

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

112

background image

Конвертердің дәлдігі шектелгендіктен, шамалағанда қателер байқалуы

мүмкін.
Меню > Приложен. > Офис > Конвертор тармағын таңдаңыз.