Nokia 5228 - Уақыт пен күнді орнату

background image

Уақыт пен күнді орнату

Меню > Приложен. > Часы опциясын таңдаңыз.
Функции > Параметры тармағы мен мыналардың бірін таңдаңыз:
● Время — Уақытты орнатыңыз.

● Дата — Күнді орнатыңыз.

● Автообновлен. времени — Құрылғыдағы уақытты, күнді және уақыт

белдеуі мәліметін автоматты түрде жаңарту желісін орнатыңыз (желі

қызметі).