Nokia 5228 - Сөздік

background image

Сөздік

Меню > Приложен. > Офис > Словарь тармағын таңдаңыз.
Сөздерді бір тілден басқа тілге аудару үшін, іздеу өрісіне мәтінді енгізіңіз.

Мәтінді енгізгенде, сөз аудармаларының ұсыныстары көрсетіледі. Сөзді

аудару үшін, тізімнен сөзді таңдаңыз. Барлық тілдерге қолдау көрсетілмеуі

мүмкін.
Функции тармағы мен мыналардың бірін таңдаңыз:
● Прослушать — Таңдалған сөзді тыңдау.

● История — Ағымдағы сеанстан бұрынғы аударылған сөздерді табыңыз.

● Языки — Бастапқы немесе мақсатты тілді өзгертіңіз, интернеттен тілдерді

жүктеңіз немесе тілді сөздіктен жойыңыз. Сөздіктен ағылшын тілін жою

мүмкін емес. Ағылшын тілінен басқа қосымша екі тілді орнатуға болады.