Nokia 5228 - Қолданбалар реттеушісі туралы

background image

Қолданбалар реттеушісі туралы

Меню > Параметры және Диспетч. прил. опцияларын таңдаңыз.
Қолданбалар реттеушісі арқылы құрылғыңызға орнатылған бағдарлама

бумаларын көруге болады. Орнатылған қолданбалардың мәліметтерін қарап

шығып, қолданбаларды жою және орнату параметрлерін анықтауыңызға

болады.
Қолданбалардың және бағдарламалардың келесі түрлерін құрылғыңызға

орната аласыз:

Басқа қолданбалар

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

106

background image

● JME қолданбалары .jad немесе .jar файл кеңейтімдері бар Java™

технологиясына негізделеді

● Басқа қолданбалар мен бағдарламалар .sis немесе .sisx файл

кеңейтімдері бар Symbian амалдық жүйесіне сай келеді

● .wgz файл кеңейтімі бар виджеттер
Тек құрылғыңызбен үйлесімді болатын бағдарламаларды орнатыңыз.