Nokia 5228 - Бейне клиптерді ойнату

background image

Бейне клиптерді ойнату

Меню > Приложен. > RealPlayer тармағын таңдаңыз.
Бейне клипті ойнату үшін, Видеоклипы пәрменін және клипті таңдаңыз.
Соңғы ойнатылған файлдарды тізу үшін, қолданбаның негізгі көрінісінде

Недавно воспр. пәрменін таңдаңыз.
Бейне клиптердің тізімінде клипке өтіп, Функции пәрменін таңдаңыз және

келесіден:
● Использов. видеоклип — Бейнені контактіге тағайындаңыз немесе оны

рингтон ретінде орнатыңыз.

Басқа қолданбалар

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

110

background image

● Отметить/Снять — Тізімде жіберілетін элементтерді белгілеңіз немесе бір

уақытта бірнеше элементті жойыңыз.

● Показать информацию — Таңдалған элементтің пішім, ажыратымдылық

және ұзақтық сияқты егжей-тегжейлерін көріңіз.

● Параметры — Бейненің ойнату және ағындық параметрлерін жөндеңіз.
Бейне клиптер, соңғы ойнатылған және ағындық сілтеме көріністерінде келесі

құралдар тақтасы белгішелері болуы мүмкін:

Передать — Бейне клип немесе ағындық сілтемені жіберу.

Воспроизведение — Бейне клипті немесе бейне ағынын ойнату.

Удалить — Бейне клипті немесе ағындық сілтемені жою.

Удалить — Файлды соңғы ойнатылған тізімінен жою.