Nokia 5228 - Галерея

background image

11. Галерея

Суреттерді, бейне клиптерін, дыбыс клиптерін және ағын сілтемелерін сақтау

және реттеу үшін, Меню > Галерея тармағын таңдаңыз.

Кеңес: Суреттер мен бейне клиптеріне жылдам өту мақсатында

мультимедиа жолағын ашу үшін, мультимедиалық пернені ( ) түртіп,

белгішесін таңдаңыз.