Nokia 5228 - Суреттер мен бейнелерді көру

background image

Суреттер мен бейнелерді көру

Меню > Галерея және Изобр. и видео опциясын таңдаңыз.
Суреттер, бейне клиптер және қалталар күн және уақыт бойынша реттеледі.

Файлдарды шолу үшін жоғарыға немесе төменге айналдырыңыз.
Файлды ашу үшін, тізімнен файлды таңдаңыз. Кескін көріп жатқанда, алдыңғы

немесе келесі кескінге өту үшін, кескінді тиісінше солға немесе оңға жүргізіңіз.

Суретті үлкейту үшін, құрылғыдағы дыбыс деңгейі пернесін басыңыз.
Функции және төмендегілерінің бірін таңдаңыз:
● Изменить — Бейне клипті немесе суретті өңдеңіз.

● Использовать файл — Суретті бастапқы экранда тұсқағаз ретінде

пайдалану үшін, Уст. как фон. рисун. тармағын таңдаңыз.

Галерея

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

82

background image

Суретті жалпы қоңырау суреті ретінде орнату үшін, Как изображ. вызова

опциясын таңдаңыз.
Суретті контактіге қоңырау суреті ретінде орнату үшін, Добавить к контакту

опциясын таңдаңыз.
Бейне клипті қоңырау үні ретінде орнату үшін, Уст. сигналом вызова

опциясын таңдаңыз.
Бейне клипті контактіге қоңырау үні ретінде тағайындау үшін, Добавить к

контакту опциясын таңдаңыз.

Құралдар тақтасы суреттермен, бейне клиптермен және қалталармен жиі

пайдаланылатын функцияларды таңдауға көмектеседі.
Құралдар тақтасынан төмендегілерінің бірін таңдаңыз:

Передать — Таңдалған суретті немесе бейне клипті жіберіңіз.

Изменить — Таңдалған суретті немесе бейне клипті өңдеңіз.

Удалить — Таңдалған суретті немесе бейне клипті жойыңыз.