Nokia 5228 - Суреттер мен бейнелерді реттеу

background image

Суреттер мен бейнелерді реттеу

Меню > Галерея тармағын таңдаңыз.
Изобр. и видео > Функции тармағы мен мыналардың бірін таңдаңыз:
● Функции папки — Файлдарды қалталарға жылжыту үшін, Переместить в

папку параметрін таңдаңыз. Жаңа қалта жасау үшін, Новая папка

параметрін таңдаңыз.

● Упорядочить — Файлдарды қалталарға көшіру үшін, Скопировать

параметрін таңдаңыз. Файлдарды қалталарға жылжыту үшін, Переместить

параметрін таңдаңыз.

● Просмотр по — Файлдарды күні, атауы немесе өлшемі бойынша қарау.