Nokia 5228 - Файлдарды қарау және реттеу

background image

Файлдарды қарау және реттеу

Меню > Галерея тармағы мен мыналардың бірін таңдаңыз:

Галерея

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

81

background image

Изобр. и видео — Сурет қарау терезесінен суреттерді, ал Бейне

орталығынан бейнелерді қараңыз.

Композиции — Плейерді ашыңыз.

Аудиоклипы — Дыбыс клиптерін тыңдаңыз.

Др. медиаф-лы — Презентацияларды қараңыз.

Қалталарды шолуға, ашуға және жасауға, сондай-ақ элементтерді белгілеуге,

көшіруге, жылжытуға және қалталарға қосуға болады.
Үйлесімді жад картасында (салынған болса) сақталған файлдар

белгішесімен белгіленеді.
Файлды ашу үшін, оны тізімнен таңдаңыз. Файл кеңейтімі .ram болатын бейне

клиптер мен файлдар Бейне орталығында, ал музыка мен дыбыс клиптері

Плеерде ашылады және ойнатылады.
Жад картасына (салынған болса) немесе құрылғы жадына файлдарды көшіру

немесе жылжыту үшін, файлды таңдап, Функции > Упорядочить >

Скопировать тармағын немесе бар опциялардан Переместить параметрін

таңдаңыз.