Nokia 5228 - Вебті шарлау

background image

Вебті шарлау

Меню > Интернет > Интернет белгішесін басыңыз.
Веб-торапқа өту — Веб-мекенжай жолағына веб-мекенжайын теріп,

белгішесін басыңыз.

Кеңес: Интернеттен іздеу үшін, веб-мекенжай жолағына іздеу сөзін

енгізіп, веб-мекенжай жолағының астындағы сілтемені таңдаңыз.

Жақындату немесе алыстату — Экранды екі рет түртіңіз.
Кэш жады уақытша мәліметті сақтауға арналған есте сақтау орны болып

табылады. Егер сіз құпия сөз қажет ететін мәліметті алсаңыз немесе алғыңыз

келсе, Кэш жадын әр қолданудан кейін босатып отырыңыз. Сіз алған

мәліметтер мен қызмет түрлері Кэш жадында сақталады.

Интернет

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

88

background image

Кэшті босату — > > Секретность > Очистить дан. секретн. > Кэш

белгішесін басыңыз.