Nokia 5228 - Веб-арнаға жазылу

background image

Веб-арнаға жазылу

Жаңалықтарын білу үшін, таңдаулы веб-тораптарға жүйелі түрде кіріп

тұрудың қажеті жоқ. Веб-арналарға жазылып, соңғы қосылған мазмұнның

сілтемесін автоматты түрде алуға болады.
Меню > Интернет > Интернет тармағын таңдаңыз.
Веб-беттердегі веб-арналар әдетте

белгішесімен көрсетіледі. Олар ең

соңғы жаңалықтар тақырыптары немесе блог жазбалары сияқты

мәліметтерді бөлісуі үшін пайдаланылады.
Веб-арнасы бар блогқа немесе веб-бетке өтіп, > параметрін және

керекті арнаны таңдаңыз.
Арнаны жаңарту — Веб-арналар көрінісінде арнаны таңдап, басып тұрып,

қалқымалы мәзірдің Обновить тармағын таңдаңыз.
Арнаны автоматты түрде жаңартуға орнату — Веб-арналар көрінісінде

арнаны таңдап, басып тұрып, қалқымалы мәзірдің Изменить >

Автообновление тармағын таңдаңыз.

Интернет

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

89