Nokia 5228 - Веб-шолғыш туралы

background image

Веб-шолғыш туралы

Меню > Интернет > Интернет опциясын таңдаңыз.

Жаңалықтарды уақтылы алып, таңдау веб-тораптарыңызға кіріңіз.

Құрылғының веб-шолғышын Интернеттегі веб-беттерді көру үшін қолдануға

болады.
Вебті шолу үшін, құрылғыда реттелген Интернетке кіру нүктесі болуы және ол

желіге қосылған болуы керек.