Nokia 5228 - Бейнеге түсірудің басқару элементтері мен көрсеткіштері

background image

Бейнеге түсірудің басқару элементтері мен көрсеткіштері

Тұрақты бейне тапқыш төмендегілерді көрсетеді:

1 — Режим көрсеткіші
2 — Дыбысты өшіру көрсеткіші
3 — Жазу белгішесі
4 — Жазу баптаулары

Камера

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

80

background image

5 — Батарея заряды деңгейінің көрсеткіші
6 — Бейне сапасын көрсеткіш. Осы параметрді өзгерту үшін, Функции >

Параметры > Качество видео опциясын таңдаңыз.
7 — Бейне клип файлының түрі
8 — Қол жетімді жазу уақыты. Жазу кезінде ағымдағы бейне ұзындығының

көрсеткіші де өткен және қалған уақытты көрсетеді.
9 — Бейне клип сақталатын орын
10 — Көрініс режимдері