Nokia 5228 - Бейнелер жазу

background image

Бейнелер жазу

1. Қажет болса, сурет режимінен бейне режимінен ауысу үшін, және

бейне режимін таңдаңыз.

2. Жазуды бастау үшін, түсіру түймесін немесе басыңыз. Қызыл жазу

белгішесі көрсетіліп, үн шығады.

3. Жазуды кез келген уақытта кідірту үшін, Пауза функциясын таңдаңыз.

Жалғастыру үшін, Продолж. функциясын таңдаңыз. Егер жазуды кідіртіп,

бір минуттан кейін қандай да бір түймені баспасаңыз, жазу әрекеті

тоқтатылады.
Нысанды ұлғайту не кішірейту үшін, құрылығыңыздағы ұлғайту түймесін

қолданыңыз.

4. Жазуды тоқтату үшін, түсіру түймесін басыңыз. Бейне клипі автоматты

түрді Галерея тармағында сақталады. Бейне клиптің сапасымен бірге

барынша ұзақтығы шамамен 30 секундты, басқа сапа параметрлерімен

бірге 90 минутты құрайды.