Nokia 5228 - Бейне клип жазған соң

background image

Бейне клип жазған соң

Бейне клип түсірген соң, төмендегі параметрлерден қажетін таңдаңыз (тек

Функции > Параметры > Показать снятое видео > Да таңдалғанда ғана қол

жетімді):

Воспроизведение — Жаңа ғана түсірілген бейне клипті ойнатыңыз.

Удалить — Бейне клипті жойыңыз.

Жаңа бейне клип түсіру мақсатында көрініс іздегішке қайту үшін, түсіру

түймесін басыңыз.