Nokia 5228 - Кезекпен суретке түсіру

background image

Кезекпен суретке түсіру

Меню > Приложен. > Камера тармағын таңдаңыз.
Суреттерді жылдам кезекпен түсіру үшін, Меню > Приложен. > Камера және

> Фотосерия тармақтарын таңдаңыз. Параметрлер терезесін жабу үшін,

терезенің жоғарғы жағындағы экранды түртіңіз. Түсіру пернесін басып ұстап

тұрыңыз. Құрылғы түйме босатылғанша немесе жад толып кеткенше түсіруді

жалғастыра береді. Түсіру түймесі қысқаша басылса, құрылғы бір кезекте 18

сурет түсіреді.
Түсірілген суреттер торлар ретінде көрсетіледі. Суретті көру үшін, оны

таңдаңыз. Кезектілік режимінің көрініс іздегішке қайту үшін, түсіру түймесін

басыңыз.
Кезектілік режимінде таймерді де қолдануға болады.
Кезектілік режимін ажырату үшін, > 1 снимок тармағын таңдаңыз.

Камера

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

79