Nokia 5228 - Суретке және бейнеге түсіру параметрлері

background image

Суретке және бейнеге түсіру параметрлері

Сурет немесе бейнеклип түсірместен бұрын, суретке және бейнеге түсіру

параметрлері көрінісін ашу үшін, Меню > Приложен. > Камера және

опцияларын таңдаңыз.
Сурет және бейне түсіру параметрлері көрінісі сурет немесе бейнеклип

түсірместен бұрын, түрлі элементтер мен параметрлердің сілтемелерін

береді.
Түсіру және жазу баптаулары камераны жапқаннан кейін, әдепкі баптауларға

қайтып оралады.
Мыналардың бірін таңдаңыз:

— Көріністі таңдаңыз.

немесе

— Бейне және сурет режимдерін ауыстырып қосыңыз.

немесе — Көрініс іздегіштің торын көрсетіңіз немесе жасырыңыз (тек

суреттерді).

— Авто түсіруді іске қосыңыз (тек суреттерді).

— Кезектілік режимін іске қосыңыз (тек суреттерді).

— Галерея тармағын ашыңыз.

Сурет баптаулары:

— Түс әсерлерін таңдаңыз.

Камера

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

76

background image

— Ақ түспен теңгерімін реттеңіз. Ағымдық жарықтандыру шарттарын

таңдаңыз. Бұл камераға түстерді дәлдікпен көрсетуге мүмкіндік береді.

— Эспотүзетуді реттеңіз (тек суреттерді). Егер тым жарық өңінде, мысалы

қар, суретке түсірсеңіз, өң үшін теңдестіру мақсатында жарықтандыру

деңгейін +1 немесе +2 дейін реттеңіз. Қара өңде ақшыл нысандарды түсіру

үшін, -1 немесе -2 дейін қолданыңыз.

— Жарық сезгіштік деңгейін реттеңіз (тек суреттерді). Тым қара және анық

емес суреттерді алдын алу үшін, жарықтылықтың төмен деңгейінде жарық

сезгіштігін ұлғайтыңыз. Жарық сезгіштігін ұлғайту, сондай-ақ, шу деңгейін

ұлғайтуы мүмкін.

— Контрастты реттеңіз (тек суреттерді). Суреттегі ақшыл жне қара

бөліктерінің арасындағы айырмашылықты реттеңіз.
— Анықтығын реттеңіз (тек суреттерді).
Анықталатын баптауларға сәйкестендіру үшін экранда өзгерістер көрсетіледі.
Түсіру баптаулары нақты түсіру режимі болып табылады. Режимдерді

ауыстырып қосу анықталған баптауларды ысырмайды.
Жаңа көріністі таңдасаңыз, түсіру баптаулары таңдалған көрініспен

алмастырылады. Қежет болса, көріністі таңдаудан кейін, түсіру баптауларын

өзгертуге болады.
Ұлғайту, жарықтандыру немесе түс баптауларын өзгертсеңіз, түсірілген

суретті сақтау біраз уақыт алуы мүмкін.