Nokia 5228 - Суретке түсірген соң

background image

Суретке түсірген соң

Суретке түсірген соң, төмендегі параметрлерден қажетін таңдаңыз (тек

Функции > Параметры > Показать отснятое фото > Да таңдалғанда ғана

қол жетімді):

— Суретті мультимедиалық хабарлама, электрондық пошта

хабарламасы немесе Bluetooth байланысы сияқты әдістер арқылы

жіберіңіз.

— Суретті сыйысымды желілік альбомға кері қотарыңыз.

Удалить — Суретті жойыңыз.

Суретті бастапқы экрандағы тұсқағаз ретінде пайдалану — Функции >

Использ.изображение > Уст. как фон. рисун. белгішесін басыңыз.
Суретті әдепкі қоңырау суреті ретінде орнатыңыз. — Функции >

Использ.изображение > Как изображ. вызова белгішесін басыңыз.
Суретті контактіге тағайындау — Функции > Использ.изображение >

Добавить к контакту белгішесін басыңыз.

Камера

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

78

background image

Жаңа сурет түсіру үшін көрініс іздегішке қайтыңыз. — Түсіру түймесін

басыңыз.