Nokia 5228 - Суретке түсіру

background image

Суретке түсіру

Суретке түсіру кезінде төмендегілерді ескеріңіз:
● Камераны бір қалыпты ұстап тұру үшін оны екі қолмен ұстаңыз.
● Сандық масштабталған кескін сапасы масштабталмағанына қарағанда

нашарлау болады.

Камера

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

77

background image

● Шамамен бір минуттай еш әрекет жасалмаса, камера батарея қуатын

үнемдеу режиміне өтеді. Суретке түсіруді жалғастыру үшін, Продолжить

опциясын таңдаңыз.

Суретке түсіру үшін, төмендегілерді орындаңыз:
1. Қажет болса, бейне жазу режимінен суретке түсіру режиміне өту үшін, >

опциясын таңдаңыз.

2. Суретке түсіру үшін, түсіру түймесін басыңыз. Кескін сақталып, соңғы

кескін көрсетілгенше құрылғыны қозғалтпаңыз.

Сүретке түсіру кезінде жақындату немесе кішірейту үшін, масштабтау

слайдерін пайдаланыңыз.
Камераны фонда қалдырып, басқа қолданбаларды пайдалану үшін, мәзір

түймешігін пайдаланыңыз. Камераға қайту үшін, түсіру түймешігін басып

тұрыңыз.